Δερματολογία 2017-04-25T09:49:31+00:00

Δερματολογία

Απολέπιση Εξωτερικών Στιβάδων Του Δέρματος

  • Εφαρμογή χημικών παραγόντων στο δέρμα

  • Χημικοί απολεπιστικοί παράγοντες για την ακμή είναι το σαλικυλικό οξύ

  • Τα α-υδροξυοξέα [γλυκολικό, μανδελικό και γαλακτικό], η ρεζορκινόλη, το διάλυμα του Jessner, το λιπο-υδροξυ οξύ και το πυρουβικό οξύ.

  • Η επιλογή του κατάλληλου οξέος εξαρτάται από το είδος της ακμής, από τον τύπο της επιδερμίδας και την ανεκτικότητά της σε πιθανό ερύθημα ή έντονη απολέπιση.

Δερμοαπόξεση στην ακμή

  • Η δερμοαπόξεση είναι ένα μηχανικό peeling.

  • Οι επιφανειακές στιβάδες του δέρματος αφαιρούνται με μηχανικά μέσα (ειδικά σβουράκια, κρυστάλλους κ.α.)

  • Στη δερμοαπόξεση το βάθος διείσδυσης άρα και ο χρόνος αποθεραπείας μπορεί να καθοριστούν επακριβώς.

  • Με τη δερμοαπόξεση, όπως και με το χημικό peeling επιτυγχάνουμε όχι μόνο αντιμετώπιση της ακμής, αλλά και συνολική βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας.

Λεωφ. Πεντέλης 104 & Μεταμορφώσεως 1, 152 34 Χαλάνδρι, Αθήνα

MENU